kennismaking


Het creëren van een aantal eilanden tussen de IJsselmeerdijk en de windmolens is een ongekende bijdrage aan de natuur. Op de eilanden zal immers een natuurlijke habitat ontstaan. Maar er zijn meer voordelen, véél meer voordelen. De economie wordt gediend door de mogelijkheden van het 'waddenmeer', waarop optimaal kan worden gezeild en gesurft en toerisme anderszins kan opbloeien. En de Makkumer mienskip krijgt een geweldige impuls: de neerwaartse spiraal wordt een halt toegeroepen.
De Makkumer Lagune is een vlucht voorwaarts.

Natuur

De kuststreek van het IJsselmeer is synoniem met natuur, een schoolvoorbeeld van ' It Fryske lân is iepen lân'. Zo ver het oog reikt. Tenminste nog wel. Kosta betreurt de ...
Lees verder ...

Economie

Natuurcompensatie via de Makkumer Lagune zal de mogelijkheden van de watersportsector versterken. Dat is één van de uiteindelijke doelstellingen. De ...
Lees verder ...

Mienskip

Duurzame investering in de “Mienskip”. Investeren in de economische ontwikkeling (verbreding sluis Kornwerderzand) is ook indirect een ...
Lees verder ...